Vilka är de vanliga felen vid opinionsundersökningar?

Hem > Vilka är de vanliga felen vid opinionsundersökningar?

Det finns flera vanliga fel vid opinionsundersökningar - som kan göra att en del undersökningar blir missvisande och inte förmedlar sanningen. Anledningen är sällan att opinionsinstituten vill ljuga, utan de vanligaste felen ligger i själva mätprocessen.

När man talar om fel i mätprocesser finns det två olika typer av fel: systematiska och osystematiska.

Osystematiska mätfel

De osystematiska mätfelen är omöjliga att komma undan, men kan minskas med hjälp av en felmarginal som motsvarar antalet svarspersoner i undersökningen. I en undersökning med 1000 svarande personer blir felmarginalen mindre än om man har 100 personer som svarar.

Systematiska mätfel

De systematiska mätfelen kommer från andra osäkerhetskällor, som till exempel missförstånd, oseriösa svarspersoner eller okunskap från de svarande. Det kan handla om krångligt formulerade frågor, rena läsfel eller att man skickat frågorna till personer som egentligen inte ingår i gruppen man vill undersöka.

Bradleyeffekten

Ett annat fel som blivit vanligare inom opinionsundersökningar är den så kallade Bradleyeffekten. Effekten innebär att allmänheten tenderar att svara mer politiskt korrekt i opinionsundersökningar än vad de egentligen är. Effekten har fått sitt namn efter Tom Bradley som ledde opinionsundersökningarna i Kaliforniens guvernörsval 1982, men som sedan förlorade mot en vit kandidat.

Läs mer