Vad är en opinionsundersökning?

Hem > Vad är en opinionsundersökning?

En opinionsundersökning är en insamling av åsikter kring vad allmänheten tycker. Opinionsundersökningar används oftast för att se vilka partier som folk sympatiserar med.

Vissa tror att en opinionsundersökning är det direkta svaret på samhällsklimatet. Så är inte alltid fallet. Här förklarar vi vad en opinionsundersökning gör och inte gör.

En opinionsundersökning görs oftast av svenska opinionsinstitut och kan beställas av vem som helst. Många tror att det måste vara något statligt organ som beställer en undersökning, men en opinionsundersökning kan beställas av vem som helst som kan betala för sig.

Vanligast är att massmedia eller intresseorganisationer beställer opinionsundersökningar. När en intresseorganisation beställer en undersökning är det vanligtvis för att ha underlag för påtryckningar eller lobbyism. När massmedia beställer en undersökning är det för att hitta en story eller fakta för debatt eller liknande.

Ett av problemen med att undersökningarna är att enbart de resursstarka företagen har råd att beställa dem och därmed utesluts många ur samhällsdebatten. En rik intresseorganisation kan beställa en opinionsundersökning och vinkla siffrorna för att få det att framstå till sin fördel. 11,8% kan med rätt ställda frågor verka vara mycket mer än vad 11,8% egentligen är.

Läs mer