Hur går en opinionsundersökning till?

Hem > Hur går en opinionsundersökning till?

En opinionsundersökning kan gå till på flera olika sätt, och genomförandet kan variera mellan de olika opinionsinstituten. I huvudsak används två olika typer av opinionsmätningar i Sverige: telefonintervjuer och webbpaneler.

Metoden där man använder sig av telefonintervjuer bygger på att den som jobbar på opinionsinstitutet ringer upp ett representativt urval av befolkningen via telefon och ställer frågor. Fördelen med telefonintervjuer är att urvalet kan anses representera hela befolkningen, undersökningen är alltså statistiskt säkerställd. Nackdelen är att relativt få väljer att ställa upp på intervjuer. Metoden med telefonintervjuer används av bland andra Sifo och Novus.

Webbpaneler innebär att personer svarar på olika webbundersökningar. Rekryteringen av deltagarna i undersökningen kan se olika ut mellan de olika opinionsinstituten, men det finns en risk för att urvalet inte blir representativt. Personer som inte har tillgång till en dator eller internet inte kan delta överhuvudtaget, samtidigt som de personer som har möjlighet att delta oftare väljer att göra det på grund av enkelheten. Metoden används av Aftonbladet med flera.

Läs mer