Kan man lita på en opinionsundersökning?

Man kan till viss del lita på opinionsundersökningar. Flera opinionsinstitut i Sverige gör seriösa undersökningar som oftast är statistisk säkerställda. Med det sagt ska man också vara kritisk mot opinionsundersökningar och inte lita på dem till 100%, även om de vanligtvis ger oss en viss fingervisning om vilket håll vinden blåser åt.

Läs mer: Vad är en opinionsundersökning? 


 

Den mest uppmärksammade missen som skett i opinionsundersökningar är tveklöst under det amerikanska presidentvalet 2016 där Hillary Clinton gavs 72% chans att vinna valet och Donald Trump gavs 28% chans. Som vi alla vet vann Donald Trump presidentvalet med relativt stor marginal.

Läs mer: Vilka är de vanliga felen vid opinionsundersökningar?


Om vi ska fortsätta använda det amerikanska valet 2016 som exempel, så var det en stor del systematiska mätfel som gjorde att utslaget blev felaktigt. Bland annat gjordes en väldigt stor del av mätningarna genom den klassiska metoden att ringa upp slumpmässigt valda personer på vanliga markbundna telefoner, som inte är speciellt vanliga att använda längre. Med andra ord når man bara en specifik del av väljarskaran, vilket påverkar mätningen.

Läs mer: Hur går en opinionsundersökning till?

Alice

mest populärna namnet 2017

10 miljoner

invånare i sverige

6.7%

var arbetslösa 2017