Opinionsinstitut i Sverige

Hem > Opinionsinstitut i Sverige

I Sverige är vi duktiga på att mäta och vara exakta i våra mätningar. Vi använder gärna ny teknik och vill alltid ligga i framkant. Därför har vi några av världens mest tillförlitliga opinionsinstitut, både statliga och privatägda. Här är några av dem.

Sifo


Sifo står för Svenska institutet för opinionsundersökningar, vilket är precis vad Sifo är. Företaget är förmodligen ett av de mest kända och har länge varit det ledande namnet i branschen.

Statistiska centralbyrån


Statistiska centralbyrån (SCB) är en statlig myndighet vars uppgifter är att ta fram officiell statlig statistik. SCB ansvarar för att ta fram underlag för riksdagens beslutsfattande, debatt och forskning. Statistiska Centralbyrån är det mest tillförlitliga opinionsinstitutet i Sverige.

Demoskop


Demoskop är ett av Sveriges största analysföretag, som tar fram information och underlag för opinionsbildare och affärsverksamheter. Ett av företagets vanligaste arbeten är att ta fram underlag för just opinionsbildning.

Novus


Novus är ett företag som genomför undersökningar inom segmenten marknad, strategi och opinion. Novus arbetar med moderna medel och är väldigt uppdaterade i hur de tar fram sina siffror.

Läs mer