Kan man lita på en opinionsundersökning?

Det mest uppmärksammade missen som skett i opinionsundersökningar är tveklöst under det amerikanske presidentvalet 2016 där Hillary Clinton gavs 72% chans att vinna valet och Donald Trump gavs 28% chans. Som vi alla vet vann presidentvalet Donald Trump med relativt stor marginal.

Det här säger oss att man ska vara kritisk mot opinionsundersökningar och inte lita på dem till 100% även om de vanligtvis ger oss en viss fingervisning om vilket håll vinden blåser åt.

Om vi ska fortsätta att använda det amerikanska valet 2016 som exempel så var det en stor del systematiska mätfel som gjorde att utslaget blev felaktigt. Bland annat gjordes en väldigt stor del av mätningarna genom den klassiska metoden att ringa upp slumpmässigt valda personer på vanliga markbundna telefoner som inte är speciellt vanliga att använda längre. Med andra ord så når man bara en specifik del av väljarskaran vilket påverkar mätningen

© Alla rättigheter reserverade