Vilka är de vanliga felen vid opinionsundersökningar?

Det finns flera vanliga fel vid opinionsundersökningar. Det kan göra att en del undersökningar blir missvisande och förmedlar inte sanningen. Anledningen är sällan att opinionsinstituten 

vill ljuga, utan de vanligaste felen ligger i själva mätprocessen. När man talar om fel i mätprocesser finns det två olika typer av fel: systematiska och osystematiska.

Läs mer: Hur går en opinionsundersökning till?


 

 

De osystematiska mätfelen är omöjliga att komma undan men kan minskas med hjälp av en felmarginal som motsvarar antalet svarspersoner i undersökningen. I en undersökning med 1000 svarande personer blir felmarginalen mindre än om man har 100 personer som svarar.

De systematiska mätfelen kommer från andra osäkerhetskällor som till exempel missförstånd, oseriösa svarspersoner eller okunskap från de svarande. Det kan handla om krångligt formulerade frågor, rena läsfel eller att man skickat frågorna till personer som egentligen inte ingår i gruppen man vill undersöka.

Ett annat fel som blivit vanligare inom opinionsundersökningar är den så kallade Bradleyeffekten. Effekten innebär att allmänheten tenderar att svara mer politiskt korrekt i opinionsundersökningar än vad de egentligen är. Effekten har fått sitt namn efter Tom Bradley som ledde opinionsundersökningarna i Kaliforniens guvernörsval 1982, men som sedan förlorade till en vit kandidat.

Läs mer: Kan man lita på en opinionsundersökning?

Alice

mest populärna namnet 2017

10 miljoner

invånare i sverige

6.7%

var arbetslösa 2017