Fel vid opinionsundersökningar

En del undersökningar är missvisande och talar inte om sanningen. Anledningen är sällan att opinionsinstituten vill ljuga utan de vanligaste felen ligger i själva mätprocessen. När man talar om fel i mätprocesser finns det två olika typer av fel. Systematiska och osystematiska.

De osystematiska mätfelen är omöjliga att komma undan men kan minskas med hjälp av en felmarginal som motsvarar antalet svarspersoner i undersökningen. Med en undersökning med 1000 svarande personer blir felmarginalen mindre än om man har 100 personer som svarar.

De systematiska mätfelen kommer från andra osäkerhetskällor som till exempel missförstånd, oseriösa svarspersoner eller okunskap från de svarande. Ett annat fel som blivit vanligare inom opinionsundersökningar är den så kallade Bradley-effekten.

© Alla rättigheter reserverade